Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για Νηπιαγωγεία ενόψει της αρχής της σχολικής χρονιάς.

Σχολικό έτος 2020-2021

8/9/2020

Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για Νηπιαγωγεία ενόψει της αρχής της σχολικής χρονιάς.

Τις οδηγίες μπορείτε να τις διαβάσετε στο έγγραφο που ακολουθεί: