Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων

Αγαπητοί γονείς καλημέρα και χρόνια πολλά

Σας ενημερώνουμε ότι αρχίζει από τη Δευτέρα η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ενόψει της επαναλειτουργίας του σχολείου μας είναι υποχρεωτική η διενέργεια του self test και η επίδειξη αυτού πριν την είσοδο στο σχολείο. Το self test μπορείτε να το παραλάβετε δωρεάν από το φαρμακείο δίνοντας το ΑΜΚΑ του παιδιού και να το πραγματοποιήσετε 24 ώρες πριν το άνοιγμα των σχολείων. Τα αποτελέσματα του τεστ θα πρέπει να τα δηλώσετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr κάνοντας χρήση τους κωδικούς του taxisnet.

Τα βήματα για την  διαδικασία του self-testing είναι τα εξής:

  1. Οι γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και προσωπικό των σχολείων παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με το ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν όλοι από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021. Τη Δευτέρα 10/5/2021 θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ για την διενέργεια του τεστ της επόμενης εβδομάδας.
  2. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καθώς και το προσωπικό του σχολείου κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Οι μαθητές άνω των 13 ετών μπορούν να κάνουν το τεστ με την επίβλεψη ενηλίκου, ενώ στους κάτω των 13 ετών το τεστ θα διενεργείται από ενήλικο. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ.
  3. Οι γονείς,οι  μαθητές,οι  εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των σχολείων δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

Αν το self-test είναι αρνητικό:

Για τους μαθητές, εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους κάθε ημέρα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης για το δεύτερο τεστ ή όποτε τους ζητηθεί.

Για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας  self-testing.gov.gr.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, μπορεί να συμπληρώνεται χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα ή τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Αν το self-test είναι θετικό:

Εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας  self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid-test σε δημόσια δομή.

Στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr περιλαμβάνονται οι δημόσιες δομές διενέργειας του επαναληπτικου τεστ.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι κα αυτό  θετικό, τότε ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διενέργεια του self test μπορείτε να διαβάσετε  στη σχετική απόφαση   εδώ.