Σχολική κάρτα covid-19 ( self -test)

Αγαπητοί γονείς

Μπορείτε να βρείτε τη σχολική κάρτα για επεξεργασία και εκτύπωση του self test σε μορφή word  εδώ και για εκτύπωση σε μορφή pdf εδώ