Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 2ου Νηπιαγωγείου Μακροχωρίου

Ο νέος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ